Kriterier for nominering

Årets Iværksætter:

Iværksætterprisen tildeles en eller flere personer, som har etableret eller overtaget en virksomhed i Skive Kommune inden for de seneste tre kalenderår.

Iværksætteren skal have udvist et bemærkelsesværdigt engagement og initiativ i Skive Kommune.

Vedkommende skal også være rollemodel for andre.

Årets Erhvervspris:

Årets Erhvervspris tildeles en virksomhed, der i sit daglige virke er en rollemodel for Skiveegnens virksomheder og Skive Kommune som helhed – både lokalt og nationalt.

En virksomhed der tør gå foran på områder som fx den grønne omstilling, ekstraordinær god ledelse, værdiskabende aktiviteter m.m.

Årets Erhvervstiltag

Prisen for årets erhvervstiltag tildeles en person eller virksomhed, som i årets løb har formået at nytænke en allerede eksisterende forretningsgang eller helt at komme op med et nyt erhvervstiltag, der har været med til at sætte Skive på landkortet.

Erhvervstiltaget skal ligeledes have et større potentiale til at skabe vækst.

Årets Vækstvirksomhed

Prisen for årets vækstvirksomhed skal findes i en virksomhed, der har formået at vækste markant på økonomiske målepunkter eller antallet af medarbejdere i Skive Kommune.

Her kan man bl.a. finde inspiration i blandt kommunens Gazelle-virksomheder uden at det skal udelukke andre.

Årets Kundeoplevelse

Prisen for årets kundeoplevelse tildeles en virksomhed, der kontinuerligt yder en ekstra god service/oplevelse overfor dennes kunder.

Der må altså ikke være tale om en enkelt hændelse men skal være bemærket af flere og over flere gange.

Årets Innovationspris

I en verden hvor det går rigtigt stærkt med udviklingen er innovation et utroligt vigtigt værktøj at have.

Årets innovationspris går dermed til en person, virksomhed eller forening, der har formået at være innovative i deres løsning af en udfordring, udvikling af et nyt produkt/ydelse, der er til gavn for samfundet.

​​​​​​​Årets RENT LIV Pris 

Denne pris gives til en virksomhed som har gjort sig ekstra opmærksom på bæredygtighed og/eller den grønne omstilling.

Virksomheden skal være beliggende på Skiveegnen. Virksomheden skal også ha et klart defineret mål med, hvor den vil hen med sine indsatser.

Skive Business Awards Ærespris:

Skive Business Awards Ærespris har ingen nominerede. Prisen gives til en person eller virksomhed, som fortjener en særlig hyldest for en flerårig, bemærkelsesværdig indsats i erhvervslivet i Skive Kommune.

Tak til vores sponsorer

Giv en stor hånd til vores sponsorer! Stor tak til dem for at bakke op omkring Skive Business Awards. Listen bliver løbende opdateret