Kriterier for nominering

Årets Iværksætter:

Denne pris gives til en virksomhed hvis CVR-nummer er MAX 3 år.

Virksomheden skal være beliggende på Skiveegnen og have gjort sig en ekstra succesfuld opstart.

I vurderingen af indkomne forslag lægges der vægt på et eller flere af følgende parametre:

·       Virksomhedens opfindsomhed

·       Virksomhedens vækst og udvikling

·       Virksomhedens potentiale for vækst, arbejdspladser og udvikling

Årets Erhvervspris:

Denne pris gives til en virksomhed, som generelt gør det godt på Skiveegnen. Virksomheden bidrager til den gode fortælling om Skiveegnen, og det stærke erhvervsliv vi har.

I vurderingen af indkomne forslag lægges der vægt på et eller flere af følgende parametre:

·       Er en veletableret virksomhed på Skiveegnen.

·       Udmærker sig blandt andre lokale virksomheder ved at igangsætte eller deltage i initiativer, der understøtter ønsket om lokal udvikling og vækst.


Årets Unge Erhvervstalent:

Denne pris gives til en ung person, som er tilknyttet en uddannelse eller ansat i en virksomhed beliggende på Skiveegnen. Personen skal have gjort sig særlig bemærket på det faglige eller personlige plan. Personen skal have vist et særligt talent i erhvervsmæssige sammenhænge, i forbindelse med sit uddannelsesforløb eller gennem sine menneskelige kvaliteter på arbejdspladsen.

I vurderingen af indkomne forslag lægges der vægt på flere af følgende parametre:

·       Personen er tilknyttet en virksomhed eller en uddannelse på Skiveegnen eller

·       Personen er bosiddende på Skiveegnen.

·       Er mellem 18 og 35 år

·       Personen gør en forskel på arbejdspladsen/uddannelsesstedet og lykkes med de fagligt opsatte mål

·       Personen skiller sig ud ved at skabe stærke resultater, men også ved samtidig at have fokus på de menneskelige kvaliteter.


Årets RENT LIV pris:

Denne pris gives til en virksomhed som har gjort sig ekstra opmærksom på bæredygtighed.

Virksomheden skal være beliggende på Skiveegnen og arbejde målrettet med bæredygtighed.

I vurdering af indkomne forslag lægges der vægt på følgende parametre:

·       Virksomheden skal have fokus på bæredygtighed

·       Virksomheden har formået at skabe opmærksomhed omkring sit bæredygtige produkt

·       Virksomheden viser, hvordan bæredygtighed kan være en succesfuld satsning erhvervsmæssigt.


Årets Butik:

Denne pris gives til en butik der har gjort sig ekstra bemærket og beliggende på Skiveegnen.

I vurdering af indkommende forslag lægges der vægt på følgende parametre:

·       Butikken giver sine kunder en ekstra god og bemærkelsesværdig oplevelse

·       Butikken gør sig umage med at følge med tiden

·       Butikken har et godt omdømme

·       Har base for vækst og innovation

·       Butikken er en god ambassadør for Skive


Årets Fødevarevirksomhed:

Denne pris gives til en virksomhed der har gjort sig ekstra bemærket på enten at fremstille eller sælge fødevarer. Virksomheden skal være beliggende på Skiveegnen og have tilknytning til kommunen.

I vurderingen af indkommende forslag lægges der vægt på følgende parametre:

·       Virksomheden er enten upcoming eller veletableret som fødevarevirksomhed på Skiveegnen.

·       Virksomheden har gjort sig bemærket ved enten fremstilling eller salg af fødevarer.

·       Virksomheden har en god lokal tilknytning.


​​​​​​​Årets Erhvervstiltag:​​​​​​​

Denne pris gives til en virksomhed eller person som har gjort noget ekstra for sin egn eller virksomhed.

I vurderingen af indkomne forslag lægges der vægt på følgende parametre:

·       Har skabt et initiativ, der bidrager til at brande virksomheden og Skiveegnen positivt.

·       Som har skabt et initiativ, der bidrager positivt til vækst, udvikling og innovation på Skiveegnen.Skive Kommunes CSR-pris:

Skive Kommunes CSR-pris bliver hvert år uddelt til en virksomhed i Skive Kommune, der har gjort en særlig indsats på beskæftigelsesområdet.

Prisen går til en virksomhed, der har udvist særlig rummelighed og samtidig opnået gode resultater med integration af personer i jobcenterets målgruppe. Det kan fx være flygtninge, sygemeldte, fleksjobbere eller ledige på kontant- og uddannelseshjælp. I vurderingen af kandidaterne bliver der lagt vægt på:

  • Engagement og drive
  • Den gode historie til inspiration for andre
  • Socialt ansvar og opnåede resultater

Prisen kan gå til såvel en privat som offentlig virksomhed. I indstillingen af kandidater, bliver der lagt vægt på den enkelte virksomheds tilgang og særlige indsats for udsatte mennesker på arbejdsmarkedet. Virksomheder, som via konkrete initiativer viser vejen for et rummeligt arbejdsmarked.


Årets Virksomhedsmentor:

Virksomhedsmentorer er engagerede medarbejdere, som er mentor for én eller flere personer i aktivering på virksomheden. Prisen kan gå til såvel en privat som en offentlig virksomhedsmentor. I indstillingen af kandidater bliver der lagt vægt på den enkelte mentors indsats for personer i jobcentrets målgruppe.

Virksomhedsmentorer yder i hverdagen en stor og helt afgørende støtte til de ledige i virksomhedsaktivering, som af forskellige årsager ikke ved egen kraft formår at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. I vurderingen af kandidaterne bliver der lagt vægt på:

  • Engagement og drive i mentor arbejdet
  • Effekter af mentorarbejdet
  • Bidrag til trivsel og god kultur i virksomheden


Skive Business Awards Ærespris:

Skive Business Awards Ærespris har ingen nominerede. Prisen gives til en person eller virksomhed, som fortjener en særlig hyldest for en flerårig, bemærkelsesværdig indsats i erhvervslivet i Skive Kommune.

Tak til vores sponsorer

Giv en stor hånd til vores sponsorer! Stor tak til dem for at bakke op omkring Skive Business Awards. Listen bliver løbende opdateret