Velkommen til

Skive Business Awards 2023

Torsdag d. 25. januar 2024 i Kulturcenter Skive

Skive Business Awards er et prisuddelingsshow for erhvervslivet på Skiveegnen. Det er hele Skiveegnens erhvervslivs hyldest til hinanden, hvor virksomheder og interessenter i erhvervslivet mødes og løfter glasset for det forgangne års erhvervsmæssige indsatser. Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 25. januar 2024.


Prisuddelingsshow i Skive

HISTORIE

Se video fra 2017

Det lokale prisuddelingsshow Skive Business Awards har siden 2017 hyldet det lokale erhvervsliv på Skiveegnen. Det er den aften på året, hvor vi mødes og hylder den indsats erhvervslivet på Skiveegnen har ydet i årets løb.

Vi glæder os til endnu engang at kunne indbyde det lokale erhvervsliv til festlighederne og sammen løfte glasset for det seneste års flotte indsats.

Tak til vores sponsorer

Giv en stor hånd til vores sponsorer! Stor tak til dem for at bakke op omkring Skive Business Awards. Listen bliver løbende opdateret